Gratis met de bus?

Mars

De tweede week van november is uitgeroepen tot de WEEK VAN HET LEVEN. Deze week wordt op zaterdag 16 november 2019 afgesloten met Mars voor het Leven. Met als doel om aandacht te vragen voor het thema Leven. Dit jaar niet in Den Haag maar in Utrecht. Noteer die datum ook vast in de agenda!

Aanmelden voor busvervoer kan vanaf 1 oktober op https://schreeuwomleven.nl/vervoer/.

Vorig jaar liepen er vele duizenden mensen in stilte rond het Malieveld om op respectvolle manier aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven en voor de nood achter de ruim 30.000 abortussen die jaarlijks plaatsvinden in Nederland. Hierbij waren o.a. Gert-Jan Segers en Kees v/d Staaij aanwezig als sprekers. Zie voor meer informatie www.schreeuwomleven.nl.

We vertrekken met een bus uit Apeldoorn, carpoolplaats Kayersdijk Apeldoorn-Zuid.

Vertrektijden
nog niet bekend

Kosten
Busvervoer kost ongeveer 10 euro per persoon. We willen niet dat onkosten een drempel vormen om mee te gaan. Daarom kunt u geheel gratis mee met de bus. Wel wordt onderweg gecollecteerd. Ook zullen we sponsoren benaderen om het busvervoer te financieren.

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

Gratis met de bus?

We kijken dankbaar terug op een dag vol ontmoetingen, toespraken, muziek. Een dag waarop we met naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 mensen een stille tocht liepen om een stem te zijn voor diegenen die niet meer kunnen spreken.

We benaderden de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van busvervoer vanuit Apeldoorn om een kort evaluatieformulier in te vullen. De resultaten hebben we inmiddels besproken. Er zijn verschillende verbeterpunten naar voren gekomen.

Zodra de datum van de Mars voor het Leven 2018 bekend is, wordt de informatie hieronder aangepast en gaat de inschrijving open. Degenen die zich in 2016 en 2017 hadden opgegeven voor busvervoer zullen per email worden benaderd.